Quy Định Quốc Tế Tài liệu XNK

Quy Định Quốc Tế

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hướng dẫn Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân (AANZFTA) dành cho Cộng đồng kinh doanh ASEAN (bản Tiếng Việt)

Hướng dẫn Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân (AANZFTA) dành cho Cộng đồng kinh doanh ASEAN (bản Tiếng Anh)

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (bản Tiếng Việt)

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

Hiệp định về Di chuyển thể nhân trong ASEAN (TA)

Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) (TV)

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) (TA)

Hiệp định Khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS) (TV)

Hiệp định Khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS) (TA)

HIỆP ĐỊNH KHUNG e-ASEAN

ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT

Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN

Bản tóm lược AEC của Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan

Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung

HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG

HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH

HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN TRONG HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG ASEAN - CHINA


« 1 2 3 4 »