Thanh Toán Quốc Tế Tài liệu XNK

Thanh Toán Quốc Tế

UPAS L/C – Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay

Incoterms (viết tắt của International Commercial Terms) là bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Các quy tắc cụ thể của Incoterms sẽ được thể hiện thông qua các hình ảnh tại bài viết này.

Thanh toán bằng thư tín dụng: Là hình thức phổ biến hiện nay, đây là hình thức mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN) thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được NHNTVN mở theo yêu cầu của người nhập khẩu (Mẫu mở L/C được in sẵn do NHNT cấp) Thông qua hình thức này, người nhập khẩu được tiếp cận với những chuẩn mực thanh toán quốc tế (hiện hành là: UCP 600 - Các qui tắc và thực hành do Phòng thương mại quốc tế phát hành).

Biểu phí trong thanh toán nhờ thu

Phí ngân hàng trong thanh toán quốc tế, các loại phí trong thanh toan quốc tế

quy trình thanh toán nhờ thu trong xnk hàng hóa

Bản dịch LC dịch thư tín dụng chứng từ full,

1./ Nguồn gốc của Thư tín dụng điều khoản đỏ: Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc LC điều khoản đỏ. Có tác giả cho rằng LC điều khoản đỏ có nguồn gốc từ tập quán mua bán lông thú ở Trung Quốc, có tác giả lại cho rằng LC điều khoản đỏ có xuất xứ từ tập quán mua bán len ở Australia và New Zealand, lại có tác giả cho rằng nó có xuất xứ từ các giao dịch mua bán thịt, cao su, bông…

SWIFT (Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) là Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế, được thành lập cách đây hơn 35 năm với 239 ngân hàng trên 15 nước tham gia. Hiện nay, SWIFT đã liên kết hơn 9.000 tổ chức tài chính trên 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, việc phát triển hoạt động thanh toán nói chung và TTQT nói riêng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Trung ương ở các nước trên thế giới do những lợi ích to lớn mà hoạt động này mang lại. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, Việt Nam cũng không ngừng tìm các biện pháp thúc đẩy hoạt động này. Trong hoạt động TTQT, hầu hết các ngân hàng thương mại ở nước ta đã tham gia vào SWIFT và liên tục được SWIFT củng cố, cập nhật những thay đổi liên quan đến hệ thống thanh toán của các thành viên SWIFT trên thế giới. Đối với các NHTM, thuật ngữ SWIFT – gắn với hoạt động TTQT – được sử dụng rất phổ biến.

L/C giáp lưng là loại LC được phát hành trên cơ sở 1 LC khác, hai LC này độc lập với nhau. LC ban đầu là LC gốc (Master LC), LC giáp lưng là LC thứ 2 (Baby LC/ Secondary LC). Người thụ hưởng LC gốc là người yêu cầu mở LC thứ 2

L/C là gì? Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong L/C.

Bộ LC + hợp đồng nhập khẩu oto - viettinbank

yêu cầu phát hành LC (vietcombank)

Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange

Các loại L/C phổ biến

CÁCH ĐỌC L/C Update: 28/07/2020

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN L/C ( LETTER OF CREDIT)

CÁCH THỨC MỞ L/C TẠI VIỆT NAM Update: 04/08/2020

CÁCH KIỂM TRA THƯ TÍN DỤNG TRONG THANH TOÁN L/C UPDATE: 06/08/2020

TỔNG HỢP VỀ HỐI PHIẾU UPDATE: 12/08/2020


« 1 2 »