Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Chủ Đề Tổng hợp Báo Cáo Logistics Việt Nam 2018

CHƯƠNG I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS 11
1.1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2018 12
1.1.1. Tình hình chung 12
1.1.2. Hoạt động sản xuất 14
1.1.3. Đầu tư và tín dụng 14
1.1.4. Xuất nhập khẩu 15
1.1.5. Thương mại trong nước 16
1.2. Thị trường logistics thế giới năm 2018 17
1.2.1. Tổng quan thị trường logistics thế giới 17
1.2.2. Thị trường dịch vụ logistics trên thế giới 20
1.2.3. Tình hình các loại hình dịch vụ logistics trên thế giới 22
1.2.4. Logistics theo các khu vực địa lý trên thế giới 24
1.2.5. Hoạt động của một số doanh nghiệp dịch vụ logistics lớn trên thế giới 25
1.3. Pháp luật, chính sách về logistics 27
1.3.1. Pháp luật về logistics 27
1.3.2. Cải cách hành chính, quản lý và kiểm tra chuyên ngành 29
1.3.3. Cơ chế Một cửa quốc gia, Cơ chế Một cửa Asean 30
1.4. Hạ tầng giao thông 33
1.4.1. Hạ tầng giao thông đường bộ 33
1.4.2. Hạ tầng giao thông đường sắt 34
1.4.3. Hạ tầng giao thông đường biển 36
1.4.4. Hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 38
1.4.5. Hạ tầng giao thông đường hàng không 40
1.4.6. Kết nối hạ tầng giao thông 42
1.5. Trung tâm logistics 45
1.5.1. Hiện trạng trung tâm logistics ở Việt Nam 45
1.5.2. Một số vấn đề đặt ra đối với phát triển trung tâm logistics 48
BÁO CÁOLOGISTICS VIỆT NAM 2018
3 LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG II. DỊCH VỤ LOGISTICS 51
2.1. Tình hình chung về ngành dịch vụ logistics 52
2.2. Dịch vụ vận tải 53
2.2.1. Tình hình chung 53
2.2.2. Vận tải đường bộ 54
2.2.3. Vận tải đường biển 55
2.2.4. Vận tải đường sắt 56
2.2.5. Vận tải đường thủy nội địa 58
2.2.6. Vận tải đường hàng không 60
2.3. Dịch vụ kho bãi 63
2.3.1. Dịch vụ ngoại quan 65
2.3.2. Dịch vụ kho hàng lạnh 66
2.4. Dịch vụ giao nhận 67
2.5. Các dịch vụ khác 68
2.5.1. Dịch vụ đại lý hải quan 68
2.5.2. Dịch vụ chuyển phát 69
2.6. Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam 70
2.6.1. Tình hình chung 70
2.6.2. Năng lực của các doanh nghiệp dịch vụ logistics 74
2.6.3. Khó khăn đối với doanh nghiệp dịch vụ logistics 75
2.7. Phát triển thị trường dịch vụ logistics Việt Nam 77
2.7.1. Phát triển nguồn cung ứng dịch vụ logistics 77
2.7.2. Nguồn cầu dịch vụ logistics tại Việt Nam 78
2.7.3. Xúc tiến phát triển dịch vụ logistics 78
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG LOGISTICS TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH 81
3.1. Tình hình chung về ứng dụng logistics trong sản xuất, kinh doanh 82
3.2. Thực trạng 84
3.2.1. Loại hình doanh nghiệp và chi phí logistics của doanh nghiệp 84
3.2.2. Các hoạt động logistics doanh nghiệp tự thực hiện 85
3.2.3. Các dịch vụ logistics doanh nghiệp thuê ngoài 87
BÁO CÁOLOGISTICS VIỆT NAM 2018
4 LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
3.2.4. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 89
3.2.5. Quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp
dịch vụ logistics
90
3.3. Đánh giá về ứng dụng logistics trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 93
3.3.1. Hoạt động logistics trong mua hàng 93
3.3.2. Hoạt động logistics trong sản xuất 93
3.3.3. Hoạt động kiểm soát hàng tồn kho 94
3.3.4. Năng lực quản lý và nhân sự logistics 94
3.4. Đề xuất của các doanh nghiệp sản xuất về cải thiện dịch vụlogistics 95
CHƯƠNG IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN VỀ LOGISTICS 101
4.1. Ứng dụng công nghệ trong logistics 102
4.1.1. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ logistics 102
4.1.2. Tình hình ứng dụng công nghệ trong hoạt động logistics tại các doanh nghiệp 103
4.1.3. Các khó khăn của doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ trong logistics 105
4.1.4. Các đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ trong logistics 106
4.2. Đào tạo và phát triển nhân lực về logistics 106
4.2.1. Nhu cầu nhân lực logistics 106
4.2.2. Đào tạo nhân lực logistics 109
4.2.3. Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với nhân lực logistics 116
4.3. Phổ biến, tuyên truyền về logistics 120
4.3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh truyền thông 121
4.3.2. Một số hội nghị, hội thảo, hoạt động tuyên truyền về logistics trong năm 2018 122
4.4. Hợp tác quốc tế về logistics 123
4.4.1. Các hoạt động trao đổi đoàn 123
4.4.2. Hoạt động liên doanh, liên kết, mua bán và sáp nhập 125
4.4.3. Đầu tư ra nước ngoài 127
CHƯƠNG V. LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 129
5.1. Nhu cầu dịch vụ logistics trong thương mại điện tử (TMĐT) 130
5.2. Một số mô hình dịch vụ tiêu biểu 132
BÁO CÁOLOGISTICS VIỆT NAM 2018
5 LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
5.2.1. Dịch vụ Chuyển phát nhanh (CPN) 132
5.2.2. Giao hàng - thu tiền (COD) 133
5.2.3. Dịch vụ giao hàng chặng cuối 134
5.3. Một số doanh nghiệp logistics phục vụ TMĐT ở Việt Nam 135
5.3.1. Lazada Express 135
5.3.2. Vietnam Post 136
5.3.3. EMS 137
5.3.4. Viettel Post 138
5.3.5. Giao Hàng Nhanh 139
5.3.6. Fado 139
5.4. Những vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối diện 140
5.4.1. Thiếu nguồn cung đầu vào cho dịch vụ 140
5.4.2. Áp lực dịch vụ tốt hơn và chi phí thấp hơn 140
5.4.3. Khung pháp lý trong TMĐT xuyên biên giới 141
5.4.4. Vận tải hàng không và hạ tầng liên quan 141
5.4.5. Phương tiện vận tải đầu cuối và dịch vụ hỗ trợ 142
5.4.6. Thanh toán bằng tiền mặt trong TMĐT 142
5.4.7. Cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ 142
5.4.8. Nguồn nhân lực 142
5.5. Một số gợi ý nâng cao năng lực dịch vụ logistics cho TMĐT 142
5.5.1. Phát triển các trung tâm logistics hay tổ hợp dịch vụ hàng hóa hàng không 142
5.5.2. Quy hoạch hệ thống trung tâm hoàn tất đơn hàng TMĐT 143
5.5.3. Đào tạo nhân lực logistics chuyên TMĐT và các ngành liên quan 143
5.5.4. Chính phủ và các Bộ, ngành 143
KẾT LUẬN

Chi tiết bài viết xem tại: 

Tài liệu liên quan

Luận văn Bảo hiểm chính đối với hoạt động xuất nhập khẩu

Luận Văn hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Eximbank

Luận văn giải pháp phát triển vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không của Vietnam Airline

luận văn dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) bằng đƣờng biển và các cam kết gia nhập WTO

Luận văn hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP XNK

Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT

Luận văn tránh rủi ro, sai sót khi soạn thảo bộ chứng từ XNK

Luận văn hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá tại Eximbank

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

Luận văn “Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên thị trường miền Nam

Luận văn Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp

Luận văn Tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Luận Văn thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và marketing của công ty.

Luận văn bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển

Luận văn ứng dụng công nghệ trong quan lý chuỗi cung ứng logictics

Luận văn Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương, thực trạng và giải pháp