Khóa Học Tháng 02/2020 Tài liệu XNK

Khóa Học Tháng 02/2020

Bí quyết viết CV xin việc hiệu quả cho dân xuất nhập khẩu Câu hỏi cần phải đặt ra là bạn viết CV xin việc như thế nào và phải xác định được đối tượng mình gửi hồ sơ xin việc là ai?

chuyên sâu thực tế : Chứng từ XNK-Logistics, Khai báo hải quan điện tử, Thủ tục HQ