Quy Định Quốc Tế Tài liệu XNK

Quy Định Quốc Tế

HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH

Hiệp Định Về Thương Mại Hàng Hóa Trong Hiệp Định Khung

Tóm lược Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Thỏa thuận thực thi về hợp tác kinh tế theo Hiệp định VKFTA

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (TV)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (TV)

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (TA)

Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới (TV)

Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới (TA)

Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước (TV)

Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP (TV)

Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước (TA)

Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP (TA)

Quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước (TA)

Hiệp Định TPP - Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TV)

Hiệp định CPTPP - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TA)

Hiệp định CPTPP - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TV)

Các cam kết CPTPP của Úc dành cho Việt Nam

Hiệp định về thương mại hàng hóa (Bản Tiếng Anh)


« 1 2 3 4 »