Quy Định Quốc Tế Tài liệu XNK

Quy Định Quốc Tế

Nghị định số 153-2017-NĐ-CP ngày 27-12-2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Nghị định số 153-2017-NĐ-CP ngày 27-12-2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định TA

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định TA

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Khuôn khổ Hiệp định

Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện Hợp đồng pháp luật về hợp tác kinh tế giữa hợp tác của các quốc gia ĐÔNG NAM Á và CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC.

Chỉ thị số 38-CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định.

Bản ghi về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Đánh giá tuân thủ

Bản ghi nhớ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc về hợp tác trong nông nghiệp.

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật ,quản trị rừng


« 1 2 3 4 »