Quy Định Quốc Tế Tài liệu XNK

Quy Định Quốc Tế

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện (bản Tiếng Anh)

Chỉ thị số 38-CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hiệp định về thương mại hàng hóa (TA)

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp (TA)

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện (TA)

Chỉ thị số 38-CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Báo cáo Tổng quan mối quan hệ đa phương giữa ASEAN và Hàn Quốc (TA)

Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam

Báo cáo Tổng quan mối quan hệ đa phương giữa ASEAN và Hàn Quốc (Bản Tiếng Anh)

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, ký tại Phnom Penh ngày 5 tháng 11 năm 2002 (TA)

Tóm tắt cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP)

Thông báo về việc thay đổi Form CO AJ với các nước ASEAN (2014) (TV)

Thông báo về việc thay đổi Form CO AJ với các nước ASEAN (2014) (TA)

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (TV)

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (TA)

Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (TV)

Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (TA)

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ (TA)

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (TA)


« 1 2 3 4 »