Luật TT-NĐ Tài liệu XNK

Luật TT-NĐ

Quyết định Số: 1171/QĐ-BKHCN

Các Lỗi Và Mức Phạt Thường Gặp Về Khai Báo Hải Quan

Nghị định 15-2018 an toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Tóm lược Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tư 40 quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc - VCCI

Thỏa thuận thực thi về hợp tác kinh tế theo Hiệp định VKFTA

Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Cẩm nang hội nhập Kinh tế quốc tế Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc - VKFTA

Bảng quy tắc xuất xứ cụ thể trong hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam thực hiện VKFTA 2018-2022

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (TV)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ

quy tắc xuất xứ trong hiệp định AANZ

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (TV)

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (TA)

Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP


« 1 2 3 4 5 »