Tài liệu tiếng việt Tài liệu XNK

Tài liệu tiếng việt

CHỮ KÝ CỦA PHÒNG CHONGQING CUSTOMS CẤP C/O (HẢI QUAN TRUNG QUỐC KÝ)

CHỮ KÝ CỦA PHÒNG CHENGDU CUSTOMS CẤP C/O (HẢI QUAN TRUNG QUỐC KÝ)

CHỮ KÝ CỦA PHÒNG CHANGSHA CUSTOMS CẤP C/O (HẢI QUAN TRUNG QUỐC KÝ)

CHỮ KÝ CỦA PHÒNG CHANGCHUN CUSTOMS CẤP C/O (HẢI QUAN TRUNG QUỐC KÝ)

CHỮ KÝ CỦA PHÒNG BEIJING CUSTOMS CẤP C/O (HẢI QUAN TRUNG QUỐC KÝ)

Để soạn thảo một hợp đồng ngoại thương trong xuất khẩu, việc thỏa thuận các điều khoản là vô cùng phức tạp. Vì vậy khi soạn thảo một hợp đồng xuất khẩu ta cần lưu ý những điểm nào và nội dung của các điều khoản ra sao?

Có rất nhiều định nghĩa được đưa ra để giải thích 2 từ “intermodal transportation” và “multimodal transportation” dưới một tên gọi là " Vận tải đa phương thức".