Khóa Học xuất nhập khẩu đặc biệt dành cho bạn Tài liệu XNK

Khóa Học xuất nhập khẩu đặc biệt dành cho bạn

Thực hành khai báo trên những bộ chứng từ thực tế mới 2021, các bạn sẽ được cài phần mềm ecus để thực hành

Trong một công ty, một nhân viên xuất nhập khẩu là người phải chịu trách nhiệm soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu thật chuẩn xác và kịp tiến độ cho lô hàng xuất nhập khẩu mà mình phụ trách. Các loại chứng từ trong xuất nhập khẩu chia ra 3 mảng lớn: MẢNG 1: THỰC HÀNH CHỨNG TỪ XNK SELLER - BUYER MẢNG 2: THỰC HÀNH CHỨNG TỪ DO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP MẢNG 3: THỰC HÀNH CHỨNG TỪ DO BÊN THỨ 3 CẤP

Với những nội dung kiến thức chuyên sâu, cọ xát thực tế, khóa học xuất nhập khẩu thực hành online này sẽ trang bị cho các bạn những kĩ năng nghiệp vụ thực hành về xuất nhập khẩu, Logistics.