Thanh Toán Quốc Tế Tài liệu XNK

Thanh Toán Quốc Tế

Quy trình thanh toán L/C - những lưu ý

Những lưu ý khi kiểm tra chứng từ theo L/C

rủi ro nhà nhập khẩu thường gặp trong thanh toán quốc tế

Cách thức mở L/C tại Việt Nam

Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp

Thanh toán bằng thư tín dụng trong thanh toán quốc tế

Tài liệu kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế

Tài liệu hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Điều kiện đảm bảo bằng vàng thanh toán quốc tế

Quy trình phương thức nhờ thu kèm chứng từ

Quy trình nhờ thu hối phiếu trơn trong thanh toán quốc tế

Tổng quát về Séc – Nội dung để tờ Séc có hiệu lực

Kiểm tra bộ chứng từ trước khi thanh toán quốc tế

Giải quyết sai sót trong bộ chứng từ thanh toán bằng L/C

UPAS L/C – Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay

Incoterms (viết tắt của International Commercial Terms) là bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Các quy tắc cụ thể của Incoterms sẽ được thể hiện thông qua các hình ảnh tại bài viết này.

Thanh toán bằng thư tín dụng: Là hình thức phổ biến hiện nay, đây là hình thức mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN) thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được NHNTVN mở theo yêu cầu của người nhập khẩu (Mẫu mở L/C được in sẵn do NHNT cấp) Thông qua hình thức này, người nhập khẩu được tiếp cận với những chuẩn mực thanh toán quốc tế (hiện hành là: UCP 600 - Các qui tắc và thực hành do Phòng thương mại quốc tế phát hành).

Biểu phí trong thanh toán nhờ thu

Phí ngân hàng trong thanh toán quốc tế, các loại phí trong thanh toan quốc tế


« 1 2 »