Luật TT-NĐ Tài liệu XNK

Luật TT-NĐ

Quyết định Số: 1171/QĐ-BKHCN

Mẫu Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu

Mẫu Garment Processing Contract

Mẫu Letter Of Authorization

Mẫu Phiếu Đăng Ký Làm Thủ Tục Hải Quan

Mẫu Phiếu Theo Dõi, Trừ Lùi Hàng Hoá Nhập Khẩu

HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH

Hiệp Định Về Thương Mại Hàng Hóa Trong Hiệp Định Khung

TB#194-TCL-KHKD ngưng phụ thu phí nâng hạ cont rỗng-hàng từ Ter CL Giang Nam vào đóng rút hàng tại bến 125 – Cảng Cát Lái áp dụng từ ngày 20.04.2019.

Đơn giá cân container và cấp VGM tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch

Đơn giá cân container và cấp VGM tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái

Điều chỉnh đơn giá đóng-rút Cont - xe tại bến 125

Điều chỉnh chính sách giá Container rỗng tại ICD Tân Cảng – Nhơn Trạch từ tháng 11-2017

Biểu giá dịch vụ đóng rút container lạnh tai Depot Tan Cang My Thuy 494-TCL-KHKD áp dụng từ ngày 01-01-2019

Biểu giá dịch vụ container tại Depot Tan Cang My Thuy 495-TCL-KHKD áp dụng từ ngày 01-01-2019

Biểu giá dịch vụ container tai Depot Tan Cang My Thuy 258-TCL-KHKD áp dụng từ ngày 01.06.2018

Biểu giá dịch vụ container tại Depot Tân Cảng Mỹ Thủy #370-TCL – KHKD áp dụng từ ngày 01.08.2019

Biểu giá dịch vụ container lạnh đóng rút tại TCMT #326-TCL-KHKD áp dụng từ ngày 01.07.2019

Biểu giá dịch vụ container đóng rút tại bến 125. Áp dụng từ ngày 01.06.2019


« 1 2 3 4 5 »