Thủ tục hải quan Tài liệu XNK

Thủ tục hải quan

Biểu thuế xnk 2019 full PDF (update)

Quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hướng dẫn khai tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu TT38/2015

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nhà nước

Quy trình làm chứng từ hàng nhập khẩu tại công ty forwarding

Hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho sản phẩm điều hòa Không khí

Cam kết của Việt Nam về lĩnh vực Hải quan trong WTO

công ước mã HS quốc tế

Cách Nhớ 11 Điều Khoản Incoterms 2010 nhanh và hiệu quả nhất

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG MÔN THI: KĨ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN 2020 Ngày đăng: 10/01/2020 Nguồn: Group thủ tục hải quan

Nhằm giúp các bạn tiện theo dõi và nắm được các quy định pháp luật hiện hành để phục vụ tốt cho công việc của mình, tailieuxnk xin tổng hợp toàn bộ văn bản pháp luật về hải quan, xuất nhập khẩu đang còn hiệu lực thi hành tính đến ngày 15/11/2019.

Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu E năm 2019 (mới nhất)

Giấy chứng nhận hun trùng Certificate of Fumigation

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Quy trình thanh lý hải quan điện tử hàng xuất khẩu tại Cảng SP-ITC. Quy trình thanh lý hải quan điện tử hàng nhập khẩu tại Cảng SP-ITC.

Xử lý TKHQ XK hàng air bị sai trọng lượng và sai số ngày chuyến bay.

Thủ tục xin rút Container hàng CK ra khỏi cảng Cát Lái

Quy trình rút ruột sang cont hàng xuất tại cảng Cát Lái

Sách trắng cung cấp thông tin chi tiết nhất về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Mục đích của tài liệu này giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp. Sách trắng 2019 gồm 4 cấu phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Các giải pháp phát triển doanh nghiệp và Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.


« 1 2 3 4 5 »