Thủ tục hải quan Tài liệu XNK

Thủ tục hải quan

Biểu thuế xnk 2019 full PDF (update)

Quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hướng dẫn khai tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu TT38/2015

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nhà nước

Quy trình làm chứng từ hàng nhập khẩu tại công ty forwarding

Hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho sản phẩm điều hòa Không khí

Cam kết của Việt Nam về lĩnh vực Hải quan trong WTO

công ước mã HS quốc tế

Giấy chứng nhận hun trùng Certificate of Fumigation

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Quy trình thanh lý hải quan điện tử hàng xuất khẩu tại Cảng SP-ITC. Quy trình thanh lý hải quan điện tử hàng nhập khẩu tại Cảng SP-ITC.

Xử lý TKHQ XK hàng air bị sai trọng lượng và sai số ngày chuyến bay.

Thủ tục xin rút Container hàng CK ra khỏi cảng Cát Lái

Quy trình rút ruột sang cont hàng xuất tại cảng Cát Lái

Sách trắng cung cấp thông tin chi tiết nhất về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Mục đích của tài liệu này giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp. Sách trắng 2019 gồm 4 cấu phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Các giải pháp phát triển doanh nghiệp và Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Tập 4 với 2 phần và 13 chương, từ chương 72 đến chương 85 (không có chương 77 do đây là chương dự phòng nên không có chú giải) dự kiến sẽ là tập "Hot" nhất trong bộ tài liệu Chú giải HS 2017 mà Hải quan Cái Lân số hóa

Chú giải HS 2017 với 6 phần và 28 chương, từ chương 44 đến chương 71

Chú giải HS 2017 - Tập 2 với 3 phần và 16 chương, từ chương 28 đến chương 43

Chú giải HS 2017 - Tập 1, gồm 5 Phần, 27 Chương, từ Chương 1 đến Chương 27

Quy trình xuất hàng bằng đường hàng không


« 1 2 3 4 5 »