Tài Liệu Tiếng Anh Tài liệu XNK

Tài Liệu Tiếng Anh

Vận tải đường biển là cách thức giao hàng xuất nhập khẩu và truyền thống từ trước đến nay. Vượt đại dương từ nước này sang nước khác, hai bên vẫn cần hoàn thành các nghĩa vụ cần thiết để làm thủ tục thông quan. Chính vì vậy, người làm lĩnh vực xuất nhập khẩu cần vô cùng am hiểu các thuật ngữ liên quan đến vận tải đường biển.

Bộ Câu Hỏi Phỏng Vấn Ngành Xuất Nhập Khẩu Và Bộ Thuật Ngữ Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu Ngày đăng: 27/05/2020