IMPORT& EXPORT Tài liệu XNK

IMPORT& EXPORT

Categories: Jurisprudence & Law - Business, Commercial & Financial Law Year: 2020 Edition: 1st ed. Publisher: Springer Singapore;Springer Language: English Pages: 342

Year: 2022 Publisher: John Wiley & Sons Language: English Pages: 182

English For Banking And Finance

English For Insurance

English For Business Administrationa

English For Marketing

English For Import And Export

English For Economic

English For Human Resource

Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Logistics Và Xuất Nhập Khẩu Update: 29/07/2020

Các từ viết tắt khi làm hợp đồng quốc tế Update: 29/07/2020

Các từ viết tắt trong lúc thương lượng- làm hợp đồng xuất nhập khẩu Update: 29/07/2020

Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng khi giao dịch tại ngân hàng Update: 29/07/2020