Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Export-Import Theory Practices and Procedures

Giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu Export-Import Theory Practices and Procedures là gì?

Export-Import Theory Practices and Procedures có nghĩa là lý thuyết, thực tiễn và thủ tục xuất nhập khẩu. Đây cũng chính là tên cuốn giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu do Belay Seyoum biên soạn. Export-Import Theory Practices and Procedures xuất bản lần đầu vào năm 2000 bởi The Haworth Press, và bản in sửa đổi lần 2 năm 2009 bởi Taylor & Francis.

Cuốn tài liệu tiếng Anh xuất nhập khẩu này đã phân tích toàn diện và sâu sắc các lý thuyết thương mại quốc tế với các khái niệm, mục tiêu, quy trình, thủ tục  cùng các quy định đưa ra đối với các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu và kết hợp các thông tin hiện tại để và có liên quan để thực hiện nghiên cứu sâu sắc hơn lĩnh vực này.  Đối tượng mà Export-Import Theory Practices and Procedures hướng đến chính là các nhà nghiên cứu, chuyên gia thương mại quốc tế, sinh viên và các nhân viên làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Với 7 phần, 20 chương và 676 trang sách, Export-Import Theory Practices and Procedures cung cấp cho người học một lượng lớn kiến thức với đầy đủ tài liệu tham khảo, các tình huống, quan điểm thương mại quốc tế qua các chủ đề được trình bày trong giáo trình. Thậm chí, tài liệu này còn cung cấp hệ thống các câu hỏi ôn tập cho những người có nhu cầu tự học hoặc nghiên cứu. Không chỉ thế, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu như một nguồn tham khảo chất lượng cho các hợp đồng ngoại thương.

Nội dung của Export-Import Theory Practices and Procedures

Bạn có tò mò 20 chương của giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu này trình bày về các chủ đề nào không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Chapter 1: Growth and direction of international trade

Chapter 2: International and regional agreements affectiong trade

Chapter 3: Setting up the business

Chapter 4: Planning and preparations for export

Chapter 5: Export channels of distribution

Chapter 6: International logistics, risk and ínurance

Chapter 7: Princing in international trade

Chapter 8: Export Sales Contracts

Chapter 9: Trade Documents and transportation

Chapter 10: Exchange rates and international trade

Chapter 11: Methods of payment

Chapter 12: Countertrade

Chapter 13: Capital requirements and private sources of financing

Chapter 14: Government export financing programs

Chpter 15: Regulations and policies affecting exports

Chapter 16: Import regulations, trade intermediaries and services

Chapter 17: Selecting import products and suppliers

Chapter 18: The entry process for imports

Chapter 19: Import relief to domestic industry

Chapter 20: Intellectul property right

Tài liệu liên quan

Supply chain for dummies

Ocean frieght prices

Container seals in international transport

UPS supply chain, parcel sphipping

The best incoterms for international transport-buyer - sellers-2016

Logistics Sector (new)

Fixture note

chartering abbreviations terms & definitions

Hợp đồng thuê tàu chuyến 2107

Chartering Terms - Detailed below in this document is our non-exhaustive list of frequently used chartering and general shipping

The Council of Supply Chain Management defines logistic

Professional English for Student of Logistics

Supply Chain Management

Export - Import Documentation

English for Logistics has been developed specifically for people who work in the logistics industry and who need English to communicate in a variety of situations with colleagues, clients, and business partners.

Container Stuffing and Stripping

Dictionary of Transport and Logistics

IMDG Code-movement of dangerous goods

Bạn đã làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được bao lâu rồi? Hay bạn vừa mới bắt đầu sự nghiệp trong ngành này ?

Logistics is the ideal book for Bachelor students of logistics, providing a solid foundation as well as a practical guide. In modular and clear form, it explains key concepts, principles, and practices of logistics. Learning objectives as well as several case studies are integrated into each chapter. 

Ebook: Principles of Supply Chain Management

Ebook: Shipping and Logistics Management

EBOOK: OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

EBOOK: LOGISTICS DISTRIBUTION MANAGEMENT

Xuất nhập khẩu là một ngành mở và cần phải sử dụng một khối lượng thuật ngữ vô cùng nhiều, dưới đây là 700 thuật ngữ tiếng Anh quan trọng và các từ đi kèm vô cùng quan trọng trong lĩnh vực này.

Don't view this as a competition with e-commerce behemoths, but as another sales channel in your omnichannel strategy. Treat it as such and develop your strategy to provide differentiation on customer service and trust to be able to drive direct sales, while still leveraging other channels to build brand awareness.

Logistic efficiency and effective supply chain management gives you a competitive advantage by delivering both cost reduction and service enhancement. This book is the unbeatable bestselling guide on how to get it right.

Edited by John Fernie & Leigh Sparks Fourth edition published in 2014

2014 by Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business No claim to original U.S. Government works Version Date: 20131206

Edition: 1st edition, August 2015 Publisher: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de Publisher: Thorsten Blecker, Wolfgang Kersten and Christian M. Ringle

SECOND EDITION Maritime Logistics A guide to contemporary shipping and port management Dong-Wook Song Edinburgh Napier University, Photis M Panayides Cyprus University of Technology

The Dictionary of Transport and Logistics

English for logistics by Oxford