Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Đề cương đáp án môn giao dịch đàm phán

ĐỀ CƯƠNG ĐÁP ÁN MÔN GIAO DỊCH  ĐÀM  PHÁN

===================

Câu 1. Phân tích sự cần thiết của giao dịch kinh doanh? Luận chứng vì sao các quan hệ giao dịch lại ngày càng trở nên phức tạp hơn?................................................................................................................................. 3

Câu 2:Trình bày khái niệm và bản chất của GDKD?............................................................................ 4

Câu 3:Nhà KD cần có những phẩm chất cơ bản gì và phương pháp để rèn luyện những phẩm chất ấy?     5

Câu 4.Mỗi cuộc ĐP cần xác lập những mục tiêu nào? Thế nào gọi là một hệ thống mục tiêu đúng đắn? Có nên sắp xếp thứ................................................................................................................................................... 6

Câu 5.Trình bày các hình thức GDKD? Công nghệ hiện đại có ảnh hưởng như thế nào tới GDKD?... 8

Câu 6. Những yếu lĩnh của thuật khẩn cầu? Sự quan sát cho những tác dụng gì trong khẩn cầu?..... 9

Câu 7. Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc cho ta những gợi ý gì trong giao tiếp?Khi giao tiếp với người nước ngoài thì có những khó khăn gì và biện pháp khác phục?............................................................................ 10

Câu 8. “Nói dối” trong giao tiếp được hiểu như thế nào? Những thủ pháp của thuật “nói dối không ác ý” ?          11

Câu 10.Phân tích câu “Muốn làm cho người ta nghe theo anh, làm theo anh thì phải làm cho người ta thích anh đã”. Phương pháp gây thiện cảm và sự tin cậy trong giao dịch?................................................................ 12

------------------------------

 

 

Tài liệu liên quan

Kỹ năng đàm phán trong mua bán quốc tế

Nghệ thuật thương thuyết (new)

Bí quyết thành công trong đàm phán

Đàm phán theo cách của Trump (sách)