Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

HIỆP ĐỊNH KHUNG e-ASEAN

HIỆP ĐỊNH KHUNG e-ASEAN 

Lời mở đầu

Chúng tôi, những người đứng đầu Chính phủ/Nhà nước Brunây Daruxalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Mianma, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (sau đây được gọi là ASEAN): Nhận thấy những cơ hội do cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông (dưới đây viết tắt là ICT) và thương mại điện tử mang lại; Mong muốn rằng dân tộc mình được hưởng những lợi ích từ những cơ hội do ICT và thương mại điện tử đem lại, tiếp cận với những công nghệ mới này, và tạo thuận lợi cho các giao dịch điện tử và thương mại qua biên giới; Nhận thức rõ rằng mục tiêu cuối cùng của việc phát triển kinh tế là nhằm thúc đẩy phát triển nhân lực về mọi mặt để giúp nhân dân các nước ASEAN có được cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình; Tin tưởng rằng sáng kiến e-ASEAN và việc thiết lập cơ sở hạ tầng thông tin ASEAN, như đã đề ra trong Chương trình Hành động Hà Nội, sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của ASEAN trên thị trường thế giới; Quan tâm tới nhu cầu thúc đẩy sự phối hợp nhiều hơn giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước trong việc thực hiện e-ASEAN; Quan tâm tới những mục tiêu và các quy định của Hiệp định ASEAN về Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) và Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN (AIA); Nhắc lại quyết định của mình tại Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ III, tháng 11/ 1999, về thành lập khu vực thương mại tự do (FTA) cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư cho các ngành thông tin - viễn thông trong khuôn khổ một Hiệp định e-ASEAN mới; 

Tài liệu liên quan

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật ,quản trị rừng

Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc về hợp tác trong nông nghiệp.

Bản ghi nhớ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Bản ghi về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Đánh giá tuân thủ

Chỉ thị số 38-CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định.

Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện Hợp đồng pháp luật về hợp tác kinh tế giữa hợp tác của các quốc gia ĐÔNG NAM Á và CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC.

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Khuôn khổ Hiệp định

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định TA

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định TA

Nghị định số 153-2017-NĐ-CP ngày 27-12-2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Nghị định số 153-2017-NĐ-CP ngày 27-12-2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN TRONG HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG ASEAN - CHINA

HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH

Hiệp Định Về Thương Mại Hàng Hóa Trong Hiệp Định Khung

Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan

Bản tóm lược AEC của Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI

Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN

ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT

Hiệp định Khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS) (TA)

Hiệp định Khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS) (TV)

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) (TA)

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) (TV)

Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Hiệp định về Di chuyển thể nhân trong ASEAN (TA)

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (bản Tiếng Việt)

Hướng dẫn Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân (AANZFTA) dành cho Cộng đồng kinh doanh ASEAN (bản Tiếng Anh)

Hướng dẫn Hiệp định thành lập khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân (AANZFTA) dành cho Cộng đồng kinh doanh ASEAN (bản Tiếng Việt)

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (TA)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ (TA)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (TA)

Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (TV)

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (TA)

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (TV)

Thông báo về việc thay đổi Form CO AJ với các nước ASEAN (2014) (TA)

Thông báo về việc thay đổi Form CO AJ với các nước ASEAN (2014) (TV)

Tóm tắt cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP)

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, ký tại Phnom Penh ngày 5 tháng 11 năm 2002 (TA)

Báo cáo Tổng quan mối quan hệ đa phương giữa ASEAN và Hàn Quốc (Bản Tiếng Anh)

Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam

Báo cáo Tổng quan mối quan hệ đa phương giữa ASEAN và Hàn Quốc (TA)

Chỉ thị số 38-CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện (TA)

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp (TA)

Hiệp định về thương mại hàng hóa (TA)

Chỉ thị số 38-CT-TTg của TTCP về Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do đã có hiệu lực

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện (bản Tiếng Anh)

Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) (TA)

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp ( Bản Tiếng Anh)

Hiệp định về thương mại hàng hóa (Bản Tiếng Anh)

Các cam kết CPTPP của Úc dành cho Việt Nam

Hiệp định CPTPP - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TA)

Hiệp định CPTPP - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TV)

Hiệp Định TPP - Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TV)

Quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước (TA)

Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP (TA)

Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP (TV)

Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước (TA)

Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước (TV)

Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới (TA)

Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới (TV)

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (TA)

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (TV)

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (TV)

Thỏa thuận thực thi về hợp tác kinh tế theo Hiệp định VKFTA

Tóm lược Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc