Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Nguyên tắc unidroit về hợp đồng thương mại

Nguyên tắc áp dụng trong hợp đồng ngoại thương
Gồm 10 chương quy định những quy phạm trong hợp đồng ngoại thương

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

CHƯƠNG 2 - GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN 

CHƯƠNG 3 - HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

CHƯƠNG 4 - GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG 5 - NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI THỨ BA 

CHƯƠNG 6 - THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

CHƯƠNG 7 - KHÔNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG 8 - BÙ TRỪ 

CHƯƠNG 9 - CHUYỂN GIAO QUYỀN, CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ,  CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG 10 - THỜI HIỆU 

Tài liệu liên quan

Hợp đồng gia công đặt hàng

Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng đại lý mẫu

Mẫu hợp đồng nhập khẩu hạt điều thô

Hợp đồng nhập khẩu giấy in (full)

Hợp đồng nhập khẩu máy móc full

Hợp đồng xuất khẩu gạo full

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản full

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương Thực hiện hợp đồng xuất khẩu ? Thực hiện hợp đồng nhập khẩu?

Cách viết Hợp đồng Xuất Nhập Khẩu bằng Tiếng Anh