Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------

Tài liệu liên quan

Biểu thuế 2016

Sổ tay thuế Việt Nam (New)

Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT)

Quy định về thuế xuất nhập khẩu

Quy định trị giá hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu

Quản lý thuế XNK tại chi cục Hải quan 2018

Văn Bản Nghiệp Vụ Thực Hiện Thủ Tục Hải Quan Xuất Nhập Khẩu Cập Nhật Tháng 11/2019

Biểu Thuế XNK Năm 2020

Loại C/O Form B UPDATE: 07/08/2020

Loại C/O Form A UPDATE: 08/08/2020

C/O Form E UPDATE: 08/08/2020

Loại C/O Form AJ UPDATE: 08/08/2020