Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương (Xuất khẩu - Nhập khẩu)

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG ( XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU)

===========================
Sau khi hợp đồng mua bán ngoại thương đã được ký kết, đơn vị kinh doanh XNK - với tư cách là một bên ký kết - phải tổ chức thực hiện hợp đồng đó. Đây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được quyền lợi quốc gia và đảm bảo uy tín kinh doanh của đơn vị. Về mặt kinh doanh, trong quá trình thực hiện các khâu công việc để thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh XNK phải cố gắng tiết kiệm chi phí lưu thông, nâng cao tính doanh lợi và hiệu quả của toàn bộ nghiệp vụ giao dịch.

1. Để thực hiện một hợp đồng xuất khẩu, đơn vị kinh doanh phải tiến hành các khâu công việc sau đây: Giục mở L/C và kiểm tra L/C (nếu hợp đồng quy định sử dụng phương thức tín dụng chứng từ), xin giấy phép xuất khẩu, chuẩn bị hàng hoá, thuê tàu hoặc lưu cước, kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng hoá, làm thủ tục hải quan, giao hàng lên tàu, mua bảo hiểm, làm thủ tục thanh toán và giải quyết khiếu nại (nếu có).

2.Để thực hiện một hợp đồng nhập khẩu, đơn vị kinh doanh phải tiến hành các khâu công việc sau đây: Xin giấy phép nhập khẩu, mở L/C (nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C), thuê tàu hoặc lưu cước, mua bảo hiểm, làm thủ tục hải quan, nhận hàng chở từ tàu chở hàng, kiểm tra hàng hoá (kiểm dịch và giám định), giao hàng cho đơn vị đặt hàng nhập khẩu, làm thủ tục thanh toán, khiếu nại (nếu có) về hàng hoá bị thiếu hụt hoặc tổn thất.

 


 

Tài liệu liên quan

Nguyên tắc áp dụng trong hợp đồng ngoại thương Gồm 10 chương quy định những quy phạm trong hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng gia công đặt hàng

Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng đại lý mẫu

Mẫu hợp đồng nhập khẩu hạt điều thô

Hợp đồng nhập khẩu giấy in (full)

Hợp đồng nhập khẩu máy móc full

Hợp đồng xuất khẩu gạo full

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản full

Cách viết Hợp đồng Xuất Nhập Khẩu bằng Tiếng Anh