Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Nội Dung Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Ngoại Thương Cần Nắm Rõ

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG – HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG SONG NGỮ MẪU

Trong hợp đồng ngoại thương, có các điều khoản (Article) bắt buộc như:
1. Commodity/Description of Goods/Materials: điều khoản tên, mô tả hàng hóa
2. Quantity/weight: Số lượng, trọng lượng hàng
3. Quality/ Specifications: Chất lượng/ Phẩm chất hàng hoá
4. Price: đơn giá hàng, kèm theo điều kiện thương mại
5. Shipment/Delivery terms: thời hạn, địa điểm giao hàng, cách thức giao hàng
6. Necessary documents/document required/negotiation documents: Chứng từ giao hàng
7. Settlement/payment: phương thức, thời hạn thanh toán

Ngoài ra, có các điều khoản tự chọn nhằm đảm bảo thêm tính đầy đủ của hợp đồng như:
8. Warranty: bảo hành hàng hóa (nếu có)
9. Packing & Marking: quy cách đóng gói, và ghi nhãn hiệu hàng hóa
10. Insurance: Bảo hiểm
11. Force Majeure: bất khả kháng
12. Claim: khiếu nại
13. Arbitration: trọng tài
14. Other conditions: các quy định khác
15. Termination of the contract: chấm dứt hợp đồng
16. Patent right: vi phạm bản quyền
17. Installation – Test run – Commissioning – Tranning: Lắp đặt – Chạy thử – Nghiệm thu- Đào tạo

Nội dung chi tiết các điều khoản xem bài viết dưới nhé !

 

Tài liệu liên quan

Nguyên tắc áp dụng trong hợp đồng ngoại thương Gồm 10 chương quy định những quy phạm trong hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng gia công đặt hàng

Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng đại lý mẫu

Mẫu hợp đồng nhập khẩu hạt điều thô

Hợp đồng nhập khẩu giấy in (full)

Hợp đồng nhập khẩu máy móc full

Hợp đồng xuất khẩu gạo full

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản full

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương Thực hiện hợp đồng xuất khẩu ? Thực hiện hợp đồng nhập khẩu?

Cách viết Hợp đồng Xuất Nhập Khẩu bằng Tiếng Anh