Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Tỉ lệ 10% trong số tiền bảo hiểm CIF + 10%

Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu: Tỷ lệ 10% trong số tiền bảo hiểm CIF + 10% có phải chỉ bảo hiểm cho “Lãi ước tính”

CIF là một thuật ngữ quen thuộc trong hoạt động ngoại thương và bảo hiểm.

Những chữ cái này có ý nghĩa gì? Hầu như tất cả những ai đã hoạt động trong lĩnh vưc ngoại thương và bảo hiểm vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đều dễ dàng đưa ra được câu trả lời:  CIF là những chữ viết tắt của giá bán của hàng hóa xuất khẩu (Cost), phí bảo hiểm (Insurance premium) và cước phí vận chuyển (Freight) được tích tụ trong nó.

Bài viết này chủ yếu bàn đến mối liên hệ giữa “giá CIF” với việc bảo hiểm hàng hóa XNK, cụ thể hơn là việc xác định số tiền bảo hiểm của một lô hàng như thế nào và có liên quan gì đến ”giá CIF”.

==============================

Tài liệu liên quan

ĐƠN BẢO HIỂM,ĐƠN BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Câu hỏi vấn đáp môn bảo hiểm hàng hóa quốc tế HAY

Giấy yêu cầu bảo hiểm (mẫu Bảo Minh)

Điều kiện trong bảo hiểm hàng hải hàng hóa quốc tế

Các sản phẩm bảo hiểm trong hàng hải quốc tế

Các loại sản phẩm bảo hiểm của vận tải hàng hóa quốc tế

Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển

Điều Kiện Bảo Hiểm Loại A Của Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển – ICC 1982 & ICC 1990 Update : 01/08/2020

Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Minh

Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ này, tổ chức bảo hiểm nhận bồi thường cho những tổn thất xảy ra vì những rủi ro mà hai bên đã thảo thuận trong hợp đồng bảo hiểm, còn người được bảo hiểm phải nộp cho người bảo hiểm một số tiền nhất định gọi là phí bảo hiểm.

Tổng quan về bảo hiểm hàng hải: – Bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro trên biển, trên bộ, trên sông có liên quan đến hành trình đường biển

Đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hay phân phối hoặc cửa hàng nào, việc quản lý kho hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng....

Quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là một vấn đề vô cùng quan trọng, Vậy làm thế nào để có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu?