Tài liệu XNK

Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :

Nếu bạn chưa có tài khoản . Vui lòng đăng ký tài khoản !

Tổng quan về bảo hiểm hàng hải

I. Khái quát chung về bảo hiểm hàng hải
1.Khái niệm:
– Bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro trên biển, trên bộ, trên sông có liên quan đến hành trình đường biển.

2. Các loại hình bảo hiểm hàng hải:
– Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển: đối tượng bảo hiểm là hàng hoá XNK được vận chuyển trên biển và các chi phí có liên quan
– Bảo hiểm thân tàu: đối tượng bảo hiểm là vỏ tàu, máy móc thiết bị trên tàu và các chi phí hợp lý (chi phí dọc hành trình, chi phí ứng trước lương cho sỹ quan thuỷ thủ, một phần trách nhiệm mà chủ tàu phải chịu trong trường hợp hai tàu đâm va nhau)
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu: bảo hiểm những thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm của chủ tàu trong quá trình sở hữu, kinh doanh, khai thác tàu biển đối với người khác

Tài liệu liên quan

ĐƠN BẢO HIỂM,ĐƠN BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Câu hỏi vấn đáp môn bảo hiểm hàng hóa quốc tế HAY

Giấy yêu cầu bảo hiểm (mẫu Bảo Minh)

Điều kiện trong bảo hiểm hàng hải hàng hóa quốc tế

Các sản phẩm bảo hiểm trong hàng hải quốc tế

Các loại sản phẩm bảo hiểm của vận tải hàng hóa quốc tế

Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển

Điều Kiện Bảo Hiểm Loại A Của Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển – ICC 1982 & ICC 1990 Update : 01/08/2020

Bản chất 10% trong số tiền bảo hiểm CIF + 10%

Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Minh

Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ này, tổ chức bảo hiểm nhận bồi thường cho những tổn thất xảy ra vì những rủi ro mà hai bên đã thảo thuận trong hợp đồng bảo hiểm, còn người được bảo hiểm phải nộp cho người bảo hiểm một số tiền nhất định gọi là phí bảo hiểm.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hay phân phối hoặc cửa hàng nào, việc quản lý kho hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng....

Quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là một vấn đề vô cùng quan trọng, Vậy làm thế nào để có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu?